Investeer in jezelf door gezond en lekker eten 
ontbijt
lunch
diner
sappen
snacks
dessert
Wie en Waarom

Eten is van levensbelang en gezond eten net zo goed. Wie gezond en gelukkig is, wil dat zo lang mogelijk blijven. En wie ziek is, zoekt allicht naar mogelijkheden om beter te worden of op zijn minst niet nog zieker. Gezond eten kan in beide gevallen een belangrijke bijdrage leveren. Als je het verband tussen enerzijds gezonde voeding en anderzijds ziekte in het algemeen en kanker in het bijzonder onderkent, biedt EetTegenKanker.nl ondersteuning bij de zoektocht naar gezond en toch lekker eten.

Mijn eigen zoektocht naar gezond eten begon ooit om uiteenlopende redenen, niet allemaal even nobel overigens. Tijdens die zoektocht vond ik tientallen websites met nuttige informatie over gezonde voeding, maar ook honderden websites met discutabele adviezen. Gaandeweg leerde ik het kaf van het koren te scheiden en steeds vaker deden mensen uit mijn omgeving een beroep op mijn verworven inzichten. Vaak uit interesse, soms met een specifieke vraag.

Met EetTegenKanker.nl wil ik mijn nog altijd groeiende bagage op één website bundelen en op die manier delen met iedereen die net als ik wil zoeken en vinden. EetTegenKanker.nl bestaat uit een groeiende verzameling geordende links naar websites van anderen die al hebben gezocht en gevonden. Bij elke link geef ik een beschrijving van de betreffende website, waar nodig aangevuld met een nuttige tip of een kritische kanttekening.

Ik hoop dat je met behulp van EetTegenKanker.nl slaagt in je eigen zoektocht naar gezond en lekker eten om zo lang mogelijk gezond en gelukkig te blijven of om te vechten tegen ziekte. De volgende tips kunnen die zoektocht enigszins vergemakkelijken, is mijn ervaring:
- Verander niet teveel te gelijk en neem niet teveel hooi op je vork. Verbeter je eetgewoonten en je levensstijl stapje voor stapje.
- Ontwikkel nieuwe gewoonten en zoek tegelijkertijd naar plezier en uitdaging in het blijven variëren. Er is keuze genoeg in gezond eten.
- Nodig mensen in je directe omgeving uit om met je mee te zoeken, om met je mee te eten en om samen ervaringen uit te wisselen.

Om een lang verhaal kort te maken: eet zo veel mogelijk echt voedsel met een hoofdrol voor groene groenten en eet zo weinig mogelijk vlees, zuivel en suiker. Veel plezier met het ontdekken van de vele mogelijkheden op het gebied van gezond en lekker eten!

Willemijn

Wat en Hoe

EetTegenKanker.nl ondersteunt jouw zoektocht naar gezonde voeding door favoriete websites te beoordelen, in categorieën in te delen en te voorzien van kernwoorden waarmee de juiste informatie eenvoudig gevonden kan worden. Hiertoe gebruikt EetTegenKanker.nl drie vormen, te weten video's (Koekeloeren), recepten (Kokkerellen) en achtergronden (Kennismaken). Tevens onderkent EetTegenKanker.nl de zes hoofdthema's Ontbijt, Lunch, Diner, Sappen, Snacks en Dessert. Elke favoriete website wordt aan één of eventueel meer van deze thema's gekoppeld en wordt met de bijbehorende themaknoppen vindbaar op EetTegenKanker.nl.

Elke favoriete website heeft een eigen pagina op EetTegenKanker.nl. Wie geïnteresseerd is in dat specifieke onderwerp, vindt daar een link waarmee de favoriete website in een nieuw scherm wordt geopend. Op de achtergrond blijft EetTegenKanker.nl actief. Naast de beschrijving van de favoriete website staan enkele relevante kernwoorden, zodat eenvoudig gezocht kan worden naar gerelateerde favoriete websites. Uiteraard beschikt EetTegenKanker.nl ook over een eigen zoekfunctie. Wie rechtsboven een zoekterm invult, krijgt een overzicht met alle favoriete websites waarbij betreffende zoekterm voorkomt in de titel, de beschrijving of de kernwoorden. Hoe specifieker de zoekterm (of combinatie van zoektermen), des te beperkter maar ook gerichter zal het overzicht zijn.

EetTegenKanker.nl wordt wekelijks aangevuld met enkele favoriete websites. Wie onmiddellijk over een nieuwe favoriet geïnformeerd wil worden, kan het Twitter-account @eettegenkanker volgen. Voor elke nieuwe publicatie op EetTegenKanker.nl wordt daar automatisch een korte mededeling geplaatst in de vorm van een tweet met een link naar de nieuwe favoriete website.

Weet Wel

Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat je jezelf ziek kunt eten, kan niemand garanderen dat je gezond blijft als je gezond eet of dat je gezond kunt eten als je ziek bent. Ook EetTegenKanker.nl kan dit niet en wil dit ook niet pretenderen. Alle informatie (inclusief tips, waarschuwingen en andere adviezen) op EetTegenKanker.nl en de websites waarnaar wordt verwezen is algemeen van aard en daarmee niet specifiek gericht op één individu of individuele situatie. Het gebruik van EetTegenKanker.nl kan en mag daarom nooit de plaats innemen van het contact met, de diagnose van dan wel een behandeling door reguliere medisch specialisten (waaronder de huisarts) en andere geschoolde deskundigen.

EetTegenKanker.nl adviseert bezoekers te allen tijde om bij aanhoudende of toenemende klachten onmiddellijk medisch professionele hulp in te roepen. Het gebruik van EetTegenKanker.nl in de ruimste zin van het woord is volledig voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle betrokkenen bij EetTegenKanker.nl sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe dan wel indirecte schade die op enige wijze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van EetTegenKanker.nl of één van de websites waarnaar wordt verwezen.